Times Art Center Berlin
Brunnenstr. 9, 10119 Berlin
T: +49 (0)30 2478 1038
Tue–Sat: 11am–6pm
 
28 Sep 2019 – 04 Jan 2020
Neither Black/Red/Yellow Nor Woman
Chang Wen Hsuan, Dachal Choi, Chitra Ganesch, Jane Jin Kaisen, Iris Kensmil, Sylbee Kim, Mai Ling, Laura Huertas Millán, Sara Modiano, Mai-Thu Perret, Thao Nguyen Phan, Arin Rungjang, Shen Xin, Trinh T. Minh-ha, Evelyn Taocheng Wang, Wang Zhibo, Luka Yuanyuan Yang & Carlo Nasisse, Mia Yu
curated by Nikita Yingqian Cai and Xiaoyu Weng
© INDEX : Kirsa Geiser
Afterall
Spike
Frieze Magazine
KubaParis
Texte zur Kunst